Home > Activiteiten > Activiteiten

Activiteiten

Via deze pagina lees je meer over hoe Shekinah zich ontwikkelde tot de opleidingen 'De Werking van het Quantum Veld" en "Quantum Therapeut

Activiteiten toen en nu

Klik op de link voor meer informatie over die activiteit:

De Werking van het Quantum Veld

Hier lees je alle informatie over deze Jaaropleiding

Opleiding tot Quantum Therapeut

Hier lees je alle informatie over deze 2-jarige, geaccrediteerde opleiding

 

Opleiding Psychosociale Begeleiding voor Compelementair Therapeuten

Een geheel nieuwe vorm van Psychosociale Begeleiding

Cursus Body Emotions Release Therapy voor professionals

Spanning loslaten is vaak een eerste vereiste bij elke vorm van therapie. B.E.R.T. is een zeer effectieve methode die je je client zelfstandig leert toepassen.

 

Shekinah Nieuwe Dimensies

Deze workshop was de opstap naar de Quantum Veld' Opleidingen

------------------------------

Paden van Moeder Aarde
Verslagen van reizen naar krachtplaatsen.

Het Shekinah Festival

was een ontmoetingsplek voor mensen die leven in Verenigend Bewustzijn.

Shekinah Winterzonnewende

De Winterzonnewende was jarenlang een bijzonder moment in de ontwikkeling van Shekinah

Shekinah avonden

Verslag van de avonden van 'de Maya Connectie': de energieomslag op 21-12-2012.

Persoonlijke begeleiding

In de Cobos Praktijk werkt Krijn Koetsveld als natuurgeneeskundig therapeut. Voor persoonlijke begeleiding bij psychische klachten, bij hooggevoelige en spirituele ervaringen werkt hij samen met jou aan het begrijpen van je ervaringen, het verlichten van klachten en het vinden van een manier van leven waarbij je echt tot je recht komt. Meer informatie lees je op deze bladzijde.

Drie Bewustzijnsvormen

Er zijn drie bewustzijnsvormen te onderscheiden die zoveel van elkaar verschillen, dat contact tussen de vormen heel moeilijk of zelfs onmogelijk lijkt. Als je niet door hebt dat iemand in een andere bewustzijnsvorm leeft, vind je al snel dat de ander onzin praat. Maar als je kennis hebt van je eigen bewustzijnsvorm en van de andere twee kan het wel lukken om een brug te slaan en elkaar te begrijpen. De website ‘bewustzijnsvormen’ laat zien hoe er open communicatie kan ontstaan.

Uitgaven

Boek "Volgroeid Bewustzijn"

In 2010 heeft Krijn Koetsveld het boek “Volgroeid Bewustzijn” geschreven. Hij stelt daarin dat de mens op het punt staat om een sprong in bewustzijn te maken. Hij neemt de lezer mee op zijn zoektocht naar de geschiedenis van het (menselijk en algeheel) bewustzijn. Dit doet hij aan de hand van een uitgebreide studie van diverse oude en hedendaagse geschriften en met behulp van Linea, die hem kritische vragen stelt en zo de lijn vast houdt.

Op deze manier ontdekt Krijn niet alleen wat dit nieuwe bewustzijn is en hoe het werkt, maar ook waarom het zo kan botsten tussen mensen die deze sprong in bewustzijn al gemaakt hebben en mensen die nog in een ander stadium van bewustzijn leven. Volgroeid Bewustzijn is daarmee niet alleen een geschiedenis van de ontwikkeling van het bewustzijn, maar ook een praktisch handboek voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van en omgaan met hun eigen (nieuwe) bewustzijn.

Shekinah Meditatie CD

De dubbel CD 'Shekinah' sluit aan bij de Shekinah activiteiten.

De CD bevat meditaties en activeringen, ontwikkeld en gesproken door Krijn Koetsveld.

De meditaties zijn opgezet als inleiding voor de Shekinah workshops. Maar ze helpen je ook om de activeringen die je tijdens de Shekinah workshops hebt gedaan, dieper te ankeren.

Ook als je niet aan de workshops of cursussen deelneemt, werken deze meditaties en activeringen diep door. Ze geven je de ervaring van de totale verbondenheid met de natuur, de kosmos en het alomvattend bewustzijn.

Naast de activeringen bevatten beide CD’s een muziekstuk, dat de meditaties ondersteunt.

Foto impressies van de activiteiten

Zie het online foto-album op de website van Cobos.

Ervaringen van deelnemers aan de workshops

Zie deze pagina op de website van Cobos voor ervaringen van deelnemers.