Home > Home > Shekinah

Shekinah

Van harte welkom op de Shekinah website.

Deze site geeft je informatie over Shekinah, over de Shekinah activiteiten, de trainer en de achtergronden van Shekinah:

Het begin

Shekinah manifesteerde zich voor het eerst tijdens de Winterzonnewende van 21 december 2000 als een kolom van licht. Daarbij kwamen twee stromen van aarde- en kosmische energie samen in een harmonische balans. Door de jaren heen ben ik steeds meer gaan beseffen dat deze balans het karakter is van de ‘oerenergie’, die we ‘bronenergie’, ‘levenskracht’ en nog veel meer andere namen geven. Het is intense, levendige kracht die zich uit in persoonlijke inspiratie, die aanzet tot nieuwe ontwikkelingen.

Daardoor zijn er sindsdien voortdurend activiteiten rond Shekinah geweest. De meeste activiteiten waren niet gericht op groepen en/of workshops. Het waren activeringen, gericht op specifieke plekken of op het grote geheel van de aarde, inclusief de flora, fauna en de mensheid. Meestal werd dat gedragen door een paar mensen. Toch heeft het zich ook tijdens workshops voltrokken, zoals bijvoorbeeld tijdens de cyclus van de ‘Maria Magdalena Essentie’ en de workshop ‘Herstel van het Oervertrouwen’. En tijdens de Shekinah Festivals kwamen heel veel mensen bij elkaar.

Het chronologisch overzicht van alle verschillende stappen die Shekinah door de jaren heen heeft aangereikt vind je op deze bladzijde >>. Daarbij zijn er veel verschillende methoden, activeringen en werkwijzen ontstaan. Om te kunnen begrijpen hoe veelzijdig de energieën nu werken, vindt je op deze bladzijde >> een overzicht van de meest gebruikte methoden, activeringen en werkwijzen.       

Inspiratie, die leidt tot nieuwe ontwikkelingen

Shekinah heeft zo veel mensen geïnspireerd tot nieuwe ontwikkelingen, zoals het schrijven van verschillende boeken, het maken van specifieke essences, activiteiten rond Bewustzijnsvormen, Body Emotions Release Therapy en vernieuwingen die deel werden van bestaande methoden van energetische behandelingen. Shekinah is nooit een ‘zelfstandige methode’ geworden, omdat het niet de bedoeling was dat er nog een nieuwe vorm van energiewerk zou ontstaan. Shekinah heeft in stilte en bescheidenheid haar inspirerende werk gedaan. Daar was een goede reden voor…

Harmonische balans

Het woord ‘Shekinah’ is niet nieuw, integendeel. Het komt al voor in oeroude, vaak minder bekende religieuze geschriften. In alles wat er van oudsher over Shekinah is gezegd en geschreven, kan je de harmonische balans als een rode draad terugvinden. Shekinah verbindt ‘de hemel’ met ‘de aarde’. Dat kwam in de tijd van de wijze Koning Salomo tot uiting in de door hem gebouwde tempel, waar in het heiligste deel het goddelijke bij de mensen woonde. Op de bovenkant van de ark, precies op de plek die twee engelen met hun gespreide vleugels omvatten, scheen door het dakvenster regelmatig het licht van de planeet Venus, als symbool van de vereniging van de goddelijke hemel met de aarde en de mensen. Dat Salomo diepgaande kennis had van deze harmonische balans komt ook tot uiting in zijn relatie met de Koningin van Sheba, met wie hij een heilig huwelijk aanging, dat o.m. beschreven staat in het Hooglied. Ook in de esoterische ‘sleutels van Salomo’ komt deze balans terug; daarin wordt vertelt over een voor de meeste mensen onbekende methode van persoonlijke ontwikkeling, die het ‘linker pad’ genoemd wordt. Deze weg wordt aangeduid met het ‘zwaard’, een symbool dat terugkomt bij de engelen op de ark: zij werden ‘cherubijnen’ genoemd, wat betekent dat ze een vurig zwaard hanteerden om mensen deze weg te wijzen. Een zwaard snijdt altijd aan twee kanten, en verenigt die twee in zich. Zo komt dit symbool overeen met de visie van het ‘linker pad’, dat altijd beide kanten ziet en daardoor zonder oordelen uitgaat van alles wat er hier en nu is. Elk daarbij opkomend gevoel wordt daarbij geaccepteerd als een poort voor nieuwe inspiratie. Dit is voor de meeste mensen een nieuwe manier van kijken, beleven en ervaren – een nieuw bewustzijn.

De verbinding, de harmonische balans en het licht van Venus, de planeet die altijd met liefde en vrouwelijkheid geassocieerd is, zijn heel vrouwelijke elementen. Shekinah is een vrouwelijke kracht, die dan ook soms als een afzonderlijke Godin wordt voorgesteld. Voor een wereld waarin de meeste religies zich een mannelijk wezen als hoogste God voorstellen, staat het beeld dat alle levenskracht een vrouwelijke manifestatie is, bijna gelijk aan godslastering. Dat is de reden dat Shekinah haar inspirerende werk in stilte en bescheidenheid heeft ingezet. Shekinah is immers dat ‘linkerpad’ en accepteert de wereld, zoals die nu is, helemaal. Dat kan en wordt makkelijker als je weet dat het een deel is van een veel groter proces en als je ziet wat de volgende stap is.

Deze tijd draait om terugkeer

De inspiratie van Shekinah bewerkstelligt nu vooral ‘terugkeer’. Dit hangt samen met de cyclische beleving van tijd, waar de natuurvolken naar leefden en zoals die zichtbaar wordt in de Mayakalender, die 21 december 2012 als een einde en een nieuw begin markeerde.

De reden dat de eerste activatie van Shekinah plaatsvond tijdens de Winterzonnewende van 2000, is dat een heel lang durende cirkel van tijd zich begon te sluiten en zo dit nieuwe begin voorbereidde. Maar als je opnieuw wil beginnen, moet je eerst schoon schip maken. Daardoor wordt alles wat uit balans is, wat niet harmonisch is, steeds duidelijker zichtbaar, zodat het opgeruimd of hersteld kan worden, zowel op het persoonlijke vlak als op dat van de hele mensheid. Dat zien we de laatste jaren steeds duidelijker gebeuren.

Shekinah inspireert tot nieuwe ontdekkingen, die tegelijk oeroud zijn. Ze werken allemaal vanuit het principe van harmonie en balans. En ze omvatten alle gebieden: gezondheid en heling, emotionele balans en vrede, natuurkundige vernieuwingen en methoden van bouwen, manifesteren en omgaan met energie, vergelijkbaar met de ontdekkingen van Tesla, waardoor vrije energie mogelijk wordt; enzovoort.

De overgang die in op 21 december 2012 werd bevestigd, heeft de aarde in staat gesteld een grote sprong te maken. Behalve de eerste drie dimensies, waaruit de materie is opgebouwd, kan de aarde nu ook de hogere dimensies omvatten. Zo heeft de aarde dit nieuwe begin gemaakt. Hoe verder de aarde komt in het integreren van de hogere dimensies, hoe gerichter de inspiratie van Shekinah kan werken. Een inspiratie die uniek en persoonlijk is, maar ten goede komt aan alles en allen. Omdat jij uniek bent, èn deel van het grote geheel.

Sluit je aan…

Wil je ook jouw unieke steentje bijdragen? Sluit je dan aan bij de mensen die zich thuis voelen bij deze weg, deze energie, dit bewustzijn en dit willen uitdragen. Gewoon, door te zijn wie ze zijn en hun inspiratie te volgen; op de plek waar ze nu zijn.

Je bent van harte welkom.

Krijn Koetsveld.

Informatie over de huidige centrale activiteit, de dagworkshop Shekinah – Nieuwe Dimensies vind je op deze bladzijde >>

Alle Shekinah activiteiten

Een overzicht van alle Shekinah activiteiten vind je op deze bladzijde.

Krijn Koetsveld

Ik ben de grondlegger van Shekinah. Meer over mijn achtergrond, CV, visie, werkwijze en praktische invulling van mijn activiteiten lees je op deze bladzijde.

Als je me persoonlijk wil spreken kan je me bereiken door te mailen naar: krijnkoetsveld@gmail.com of door te bellen met 074-2509520, op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Achtergronden van Shekinah

Over de achtergronden van Shekinah kan je meer lezen in verschillende artikelen. Op deze bladzijde kan je ook meer lezen over specifieke onderwerpen en interviews beluisteren.

Lees verder

Kies een van onderstaande rubrieken voor meer informatie: