Home > Activiteiten > Opleiding tot Quantum Therapeut

Opleiding tot Quantum Therapeut

De Opleiding tot Quantum Therapeut is een geaccrediteerde, 2-jarige en praktisch professionele opleiding

De Opleiding tot Quantum Therapeut

Het eerste jaar is hetzelfde als de opleiding 'De Werking van het Quantum Veld', waarin alle aandacht gericht is op je persoonlijke kennismaking met de energieën van het Veld, de manier waarop je het Veld benadert en je persoonlijke ontwikkeling.
Meer hierover lees je op deze pagina >

Het is een geheel vrijwillige keuze of je daarna het tweede jaar wil doen. Dan is de aandacht erop gericht om je te bekwamen in de begeleiding van cliënten d.m.v. de energieën van het Quantum Veld. Maar je kan je ook direct bij de start opgeven voor de hele, 2 jarige Opleiding tot Quantum Therapeut. De opbouw van de opleiding blijft daarbij hetzelfde.

Accreditatie

Het tweede jaar is een praktische, professionele vorming die, samen met het eerste jaar, als 2 jarige 'Opleiding tot Quantum Therapeut' erkend en geaccrediteerd wordt door de KTNO met 81 ECTS (zie de site van de KTNO), en wordt ook erkend en geaccrediteerd door de VBAG en de FAGT. Het tweede jaar richt zich op jouw persoonlijke ambachtelijke toepassing als Quantum Therapeut van de werking van het Quantum Veld.

Aspecten van de opleiding

Het 'ambachtelijke' aspect is gericht op de manier waarop kennis en vaardigheden worden overgebracht. Tijdens het eerste jaar is ieders aandacht gericht op het eigen, persoonlijke EP proces. Tijdens het tweede jaar volg je alle weekenden van de volgende basisgroep. Dan ontdek je hoe dit proces zich bij verschillende mensen ontvouwt, en ga je aan de slag om daarin je eigen vorm, methodiek en toepassing te vinden en te ontwikkelen. Uiteraard kan dit voor iedereen anders zijn. Daarom vindt de begeleiding van jouw ontwikkeling in principe individueel plaats d.m.v. supervisie.

Het 'praktisch professionele' aspect richt zich op jouw werksituatie, werkveld e.d. Dat heeft te maken met de juiste toepassing, uitvoering, uitleg, overdracht, etc. van de werking van het Quantum Veld in jouw werksituatie. Maar ook met het omgaan met afwijzing, weerstanden, e.d. Uiteraard is ook dit voor elke (werk)situatie weer anders. Het 'ambachtelijke' komt hierin terug, omdat het een 'proces in wording' is, waarbij je gaande dit tweede jaar jouw eigen weg en manier vindt.

Het aspect 'Quantum Therapeut' duidt op jouw professionele houding en -werkwijze binnen je eigen (complementaire) praktijk. Dit houdt in de eerste plaats in dat je vanaf de start van het tweede jaar cliënten therapeutisch begeleidt in hun eigen persoonlijke Energetisch Psychosociale proces en de fasen van verandering daarbij; zowel in mindset, inzicht, houding en gedrag, als ook in toepassing van de energieën. Hierbij gebruik je je eigen EP proces, dat van je medestudenten èn van je eigen cliënten als voorbeelden en opstapjes om je eigen vorm, methodiek en toepassing te vinden tijdens jouw therapeutische werk met je cliënten. Dit omvat ook de verbinding en integratie met de methoden die je al in je praktijk gebruikt, zodat er een harmonische en unieke manier van therapeutisch werken ontstaat, die helemaal bij jou past. Daarin passen ook de persoonlijke leerdoelen, die je voorafgaand aan de tweede jaar formuleert.

Korte inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • mindset: welke mindset de energiestroom bevordert en waarom
  • positie in de groep: hoe groepsposities de energiestroom beïnvloeden
  • programmeren: hoe ervaringen zich vastzetten in gedrag en hoe je dit kan opheffen
  • energetische methoden: vanaf de oudheid tot nu
  • het Quantum Veld: de principes, de werking en de verschillende golven daarin (creatiegolven)
  • het persoonlijk Energetisch Psychosociaal proces: het proces van jezelf (her)vinden en bevrijden
  • contact met het Quantum Veld: hoe inzichten, intuïtie en buitenzintuiglijk contact werken
  • de 'helingscirkel': groepsgewijs met de energieën werken
  • therapie: alle bovenstaande onderwerpen toepassen tijdens behandelingen

De inhoud is vooral praktisch gericht, maar wordt ondersteunt door literatuur, films en uitleg tijdens de opleidingsdagen.

Supervisie en intervisie

Deze persoonlijke leerdoelen formuleer je in overleg met de docent/supervisor, voor de start aan het tweede jaar. De begeleiding vindt vanaf dan individueel plaats d.m.v. supervisie via Skype. Dit omvat, naast je leerdoelen, ook de supervisie over je cliënten die je dit jaar in je eigen praktijk begeleid en je vorming en ontwikkeling als therapeut.
Naast de individuele supervisie kan er aan het begin van het tweede jaar een gezamenlijke studiegroep gevormd worden voor regelmatige intervisie. Dit maakt het tot een zowel persoonlijk, als ook gemeenschappelijk ontwikkelingsproces.

Proces, integratie, verslag

Tijdens het tweede jaar geldt dat je, ten behoeve van je eigen proces, je integratie en de supervisie / intervisie tijdens dit jaar doorlopend verslagen maakt. Dit mondt uit in een werkstuk / naslagwerk voor jezelf, en is tevens de basis om mee af te studeren.

Meer informatie

Meer informatie over de opleiding, over achtergronden, inhoud, doelstelling e.d. van de opleiding? Mail dan even naar de docent, Krijn Koetsveld, via krijnkoetsveld@gmail.com