Home > Home > Shekinah gebeurtenissen

Shekinah gebeurtenissen

Hier vind je een overzicht van de Shekinah gebeurtenissen:

Chartres,  12-16 mei 1999

Op uitnodiging van mijn dochter Karin ga ik mee met een studentenreis naar Chartres. In de crypte blijkt de deur naar de onderliggende druïdengrot open. In die grot voel ik een energiekolom, die mannen in ontroering brengt en bij Karin niets deed. Het is de vrouwelijke oerenergie. Voor mij de eerste ervaring dat er naast de meer mannelijke, kosmische energie ook een heel aardse, vrouwelijke energie bestaat.   

Wijnaldum, 21 december 2000

Op een kruispunt van zeer veel leylijnen, bij het Friese dorpje Wijnaldum en in de kraakheldere vrieslucht, tijdens een bijeenkomst rond de Winterzonnewende zijn alle groepsleden een kwartier ‘van de wereld’. Daarna zindert mijn linker lichaamshelft: de vrouwelijke kant van onze biologie. Die nacht droomt één van de groepsladen dat we ‘de Shekinah (de Goddelijk Vrouwelijke energie) bevrijd hebben’.

Wijnaldum, 21 juni 2001

Tijdens de activering met een grote groep mensen tijdens de Zomerzonnewende komt de energie van Shekinah uit de aarde omhoog en komt even later vanuit de kosmos weer omlaag, een zuil van licht vormend. Zo worden de ‘aardse en hemelse Shekinah’ weer herenigd; een beeld wat in oude geschriften wordt genoemd: ‘het opheffen van de ballingschap van Shekinah’.

Reis naar Normandië, 25 mei-1 juni 2002

Pas op wat je vraagt. Ik wilde geen theoretische uitleg geven over hoe je achtergebleven zielsaspecten naar het licht brengt, maar liever een praktisch voorbeeld geven. Prompt word ik uitgenodigd om naar Normandië te komen om de invasiestranden te schonen. Een magnifieke reis met een kleine groep, die geheel gechanneld, door Merlijn geleid wordt. Achteraf krijg ik twee keer de bevestiging, dat er op die stranden inderdaad geen emotionele lichamen van soldaten meer zijn achtergebleven.

Bretagne, 29 mei–10 juni 2003

Een mooie reis, opnieuw met Merlijn, naar zijn oude ‘roots’ in Bretagne. In Carnac wordt een oude leylijn hersteld en bij de Bron waar Merlijn zijn geliefde Viviane ontmoette, versmelt ik met zijn energie. Vanaf dat moment communiceer ik steeds en dagelijks met hem.

Barchem, de Harmonische Concordantie: 8-10 november 2003

Een heel bijzondere nacht, waarin een zespuntige ster in de hemel samen met een  maansverduistering een nieuwe periode van verhoogde kosmische energie inluidt: de geboorte van goddelijk, collectief menselijk bewustzijn. Dat maakt het nog gemakkelijker om contact te maken met onze vrienden in de andere dimensies. De energie van Shekinah krijgt daardoor voor mij meer een meer vorm; ik kan Moeder Maria channelen. Dit is mijn ‘kindstatus’ in die ontwikkeling. Dat zal al snel overgaan in Maria Magdalena, die me op gelijkwaardige manier aansprak. Als partners.

Barchem, 20-22 december 2004

Weer een ontmoeting tijdens de Winterzonnewende, die de eerste van de serie Maria Magdalena Essentie workshops zal worden, maar als titel ‘De Vereniging’ krijgt. Daarin ontstaat een hele nieuwe visie op de grote chakra’s. De activeringen daarvan verbinden je met alles wat leeft, in, op en boven de aarde. De afgescheidenheid voorbij.

Barchem, 18-21 maart 2005 Maria Magdalena Essentie tijdens de lente-equinox

Verdere ontwikkeling van de nieuwe chakra’s. Maria Magdalena herdoopt die in ‘Zeven Poorten van Bewustzijn’. Via deze ‘poorten’ ben je verbonden met alle aspecten van het leven: aarde, planten, dieren, mensen en de hogere staten van bewustzijn die mensen kunnen bereiken: de ‘profeet’, de ‘ziener’ en contact met het ‘Alomvattend Bewustzijn’ (wat ook wel ‘verlichting’ genoemd wordt)

Katharengebied in Zuid Frankrijk, 17-25 september 2005

Een reis naar de heilige plaatsen waar de Katharen samen kwamen en hun inwijdingen hielden. Het gebied is tevens sterk verbonden met Maria Magdalena. In haar grot, bij Rennes les Chateau ontstaat een activatie d.m.v. een kristallen vijfpuntige ster. Door deze reis wordt het gebied energetisch geschoond.

Barchem, 20-22 december 2005

Een volgende Maria Magdalena Essentie workshop tijdens de Winterzonnewende.

Katharengebied in Zuid Frankrijk, 15-28 september 2006

Opnieuw een reis naar de Katharen, nu tijdens de Herfstequinox. Door een workshop met het bezoeken van de verschillende heiligdommen te combineren, wordt de lichtfrequentie in het hele gebied sterk verhoogd.

Hengelo, 20 oktober 2006

De start van maandelijkse Meditatieavonden, later ‘Shekinah avonden’, waarbij meditatie met energetisch werken gecombineerd worden. Deze avonden zullen doorgaan tot de zomer van 2012.  

Barchem, 20-22 december 2006

Tijdens de Winterzonnewende bereiken we met de Maria Magdalena Essentie de 7e poort. Dit is het kruinchakra, dat bij de Zeven Poorten van Bewustzijn de verbinding opent naar het Alomvattend Bewustzijn.

Barchem, 9-11 februari 2007

De start van een nieuwe ontwikkeling, gericht op het lichamelijk loslaten en verwerken van oude, opgeslagen emoties. Het is de opmaat naar de 8e poort van de Maria Magdalena Essentie. De workshop krijgt de naam ‘Emotional Detachment’ mee, later vervangen door ‘Emotioneel Meesterschap’. Het inspireert Irmgard Hensen tot het schrijven van het boek ‘Vingers tegen het glas’. Het is ook de allereerste opmaat naar wat later ‘Body Emotions Release Therapy’ wordt.

Barchem: 31 maart- 3 april 2007

De eerste complete workshop  ‘7 poorten van bewustzijn’.

Barchem, 8-9 sept. 2007

Er ontstaat een nieuwe reeks, die zich richt naar de bijzondere datum van 9 september 2007, numerologisch 999: dit is de start van de ontwikkeling van de  9e poort van de Maria Magdalena Essentie

Hengelo, 27 oktober 2007

Uit de oude geschriften heb ik zoveel bruikbare tips en methoden bijeen gesprokkeld en vertaald naar begrijpbare en makkelijke toepassingen, dat er een nieuwe lezing uit ontstaat: de ‘Uitgangspunten’. Ik zal deze lezing nog verschillende keren geven.

Deventer, november 2007

Op initiatief van Eye in Orange, het productiebedrijf van Carola Ruys van Dugteren, wordt de Shekinah CD opgenomen en uitgebracht

Barchem, 21-23 december 2007

Energetisch is de achtste poort van de Maria Magdalena Essentie toe aan wereldwijde activatie. Er ontstaat zo ruimte om heel veel emotionele bagage bewust te worden, los te laten en te verwerken. Het zal nog veel tijd en inzet vragen voor er een makkelijk toepasbare therapeutische methode ontstaat, die dan de naam ‘Body Emotions Release Therapy’ zal krijgen.

Denekamp, 11-14 juli 2008

Start van een nieuwe workshop ‘Verwezenlijken van je essentie’ Daarin krijgt het werken met de uitgangspunten vorm.

Juli 2008

Het boek ‘Vingers tegen het glas’ door Irmgard Hensen (gebaseerd op Emotional Detachment/Meesterschap) wordt uitgebracht.

Lievelde, 26-29 augustus 2008

De Maria Magdalena Essentie bereikt haar ultieme hoogte. De energie vanuit de Oerbron, in wezen een ‘naamloze energie’, direct verbonden met het Alomvattend Bewustzijn, wordt nu bereikbaar. Tijdens deze workshop wordt deze energie geankerd in mensen en de aarde.

Barchem, 9-12 oktober 2008

Numerologisch geeft de datum van 10 oktober 2008: 101010. Dit was de start van de ontwikkeling van de 10e poort van de Maria Magdalena Essentie, waardoor de ‘naamloze energie’ wereldwijd geactiveerd zal kunnen worden.

Nunspeet, 1 November 2008

Op initiatief van Friedy Wisselink, Hanneke Gravemaker organiseer ik samen met hen het Eerste Shekinah Festival. Veel mensen genieten van de verschillende workshops en ontmoeten veel gelijkgestemden.

Lievelde, 30 november–1 december 2008

De eerste Shekinah workshop waarin de ontwikkelingen van de ‘Zeven Poorten’, ‘Emotioneel Meesterschap’ en de ‘Naamloze Energie’ in relatie komen met de kennis van  de Maya kalender. Het is de aanzet om anders naar ‘bewustzijn’ te gaan kijken. Het doel van deze ontwikkelingen: eenheidsbewustzijn…

December 2008

Aan de lezingen worden de onderwerpen: ‘Wat Plato verzweeg’ en ‘Oude kennis en symbolen’ toegevoegd. Later zal blijken dat dit de opmaat vormt voor mijn boek ‘Volgroeid Bewustzijn’.

Juni 2009

Karin (mijn dochter) krijgt contact met een nieuwe energie, die zich ‘Sedana’ noemt. Het blijkt een energie te zijn die aanvullend werkt op Shekinah. Samen kunnen zij een veel krachtiger transformatieproces in gang zetten.

Houwerzijl, 22 augustus 2009

Met Metatron en Shekinah als hoogste en Sandalphon en Sedana als laagste frequenties ontstaat een geheel nieuwe balans en harmonie, die de oude activeringcodes van Henoch vervangt. Het activeert je persoonlijke chakra kolom (de Zeven Poorten) met je Antahkarana tot een zuil van licht.

September 2009

De workshop in Houwerzijl leidt tot een nieuwe workshop opzet. Met ‘de fasen van Shekinah’ ontstaat een stapsgewijze opzet, die werkt als een poort naar het Alomvattend Bewustzijn.

Katharengebied in Zuid Frankrijk, 3-17 september 2009

Een mooie reis met een fijne groep mensen. De energieën krijgen nog een extra verankering. Het wordt duidelijk dat het energiewerk in dit gebied nu echt afgerond is.

Nunspeet, 7 november 2009

Ook het tweede Shekinah Festival is een groot succes.

December 2009

Friedy Wisselink, die al langer zelf essenties (energetische druppels) maakt, brengt De Essentie van Shekinah uit.

Barchem, 20-22 december 2009

Opnieuw een Maria Magdalena Essentie workshop tijdens de Winterzonnewende

Winterswijk, 18 januari 2010

Karin en ik zijn op zoek naar een geschikte locatie voor workshops. Het draait uit op energiewerk, waarbij veel schoning plaats vind in de diepere lagen van de aarde.

Mei 2010

Ik introduceer persoonlijke begeleiding voor mensen die in verder ontwikkelde fasen van bewustzijn leven. Zij hebben vaak ervaringen die ‘hoogbegaafd’, ‘hooggevoelig’, ‘paranormaal’, ‘helderziend’, e.d. worden genoemd. De begeleiding is er op gericht hen een te helpen hun gaven zo goed mogelijk in te zetten in hun dagelijks leven.

Barchem, 30 en 31 juli 2010

Het energiewerk dat in Winterswijk begon, mondt uit in de workshop ‘Herstel van het Oervertrouwen’, die Karin en ik samen geven. Het gaat er om de emotionele last van de grote ramp waarbij de mensheid de hogere fasen van bewustzijn verloor, collectief los te laten en te verwerken. De kosmische en aarde-energieën maken samen een lemniscaat door het Galactisch middelpunt heen. Deze workshop is dan ook de start van de ‘lemniscaat energieën’.

Houwerzijl, 10 oktober 2010

De oude numerologische waarde is intussen vervangen. De mensheid ziet nu 10-10-2010 als 10-10-10. De workshop staat in het teken van het praktisch omgaan met de hoogste energieën: ‘Verlichting, hoe doe je dat?’

Hengelo, januari 2011

De persoonlijke begeleiding voor hooggevoelige mensen wordt samen met energiebehandelingen en andere natuurgeneeswijzen ondergebracht is een door de BATC erkende praktijk. Het is de start van de ‘Cobos Praktijk’. Ik start met onderzoek experimenten met nieuwe methoden die uiteindelijk zullen resulteren in de ontwikkeling van ‘Body Emotions Release Therapy (B.E.R.T.)’.

Hengelo, januari 2011

Ik rond het eerste manuscript van mijn boek ‘Volgroeid bewustzijn’ af. Tijdens heel 2011 wordt door een aantal mensen gelezen en geredigeerd. Met Karin, die door haar schrijfopleiding van onmisbaar belang is bij dit proces, ontwikkelt zich een nauwere samenwerking. Op grond van alle opmerkingen en ervaringen schrijf ik een tweede en een derde versie van het boek.

Deventer, april 2011

Karin en ik ontdekken dat er op basis van het boek meerdere activiteiten mogelijk zijn. Onze samenwerking resulteert in een aantal activiteiten rond ‘Bewustzijnsvormen’. We brengen het naar buiten met een nieuwe website

Barchem, 11-17 augustus 2011

Wat bedoeld was als een Shamballa workshop, ontwikkelt zich tot een geheel andere workshop. Germain geeft in een channeling aan dat de tijd van vaste systemen en methoden voorbij is. De aarde gaat over een drempel; er breekt een nieuwe tijd aan waarin de ontwikkeling van persoonlijke toepassingen van het werken met de energieën steeds vaker voor nieuwe methoden en inzichten zal zorgen.

Hengelo, 28 oktober 2011

Tijdens een Shekinah avond beleven we het einde van de Maya kalender. Dit is het begin van heel grote energie veranderingen, waar de aarde en ons zonnestelsel de komende tijd doorheen zullen gaan

Eesergroen, 11 en 12 november 2011.

Een workshop rond  de datum van ‘11-11-11’. Een duidelijke ‘co-creatie workshop’, want pas in de groep wordt duidelijk waar het in deze workshop om gaat: de schoning en de activering van het aardechakra van Moeder Aarde. Dit ligt in en onder de grote piramide van Gizeh. Aansluitend wordt de energie, zoals die zich in deze en alle andere piramiden vormt, steeds belangrijker en krachtiger.

Spier, 21 maart 2012

De verbinding van alles wat er rondom Shekinah is ontwikkeld, krijgt verder vorm in deze dagworkshop. De oude kennis van de Maya’s sluit daarbij naadloos aan. Deze workshop krijgt dan ook de naam ‘de Maya Connectie’.

Hengelo, 2 mei 2012

Mijn boek ‘Volgroeid Bewustzijn’ wordt uitgebracht. Op tweede Pinksterdag, 28 mei, wordt het gepresenteerd in Deventer.

Hengelo, juli 2012

Alle ontwikkelingen rond Emotional Detachment, Emotioneel Meesterschap, energiewerk en de kennis van de Maya’s, heeft me de informatie aangereikt voor een geheel nieuwe therapie. Als ik iemand heb geholpen om daarmee uit zijn/haar lichaam veel oude emoties los te laten, leert hij/zij het zelfstandig toe te passen. Na anderhalf jaar intensief onderzoek presenteer ik deze therapievorm. Het krijgt de naam ‘Body Emotions Release Therapy (B.E.R.T.)’.

Hengelo, 31 augustus 2012

Friedy Wisselink en ik doen experimenteel energiewerk met piramides. Er ontstaat een eerste fase van een piramide essentie.

Grolloo, 22 september 2012

Bij een oeroude steen in het Grollerholt, een bos bij Grolloo activeren we met een mooie, lieve groep mensen een energetische octaëder (twee piramiden met het grondvlak tegen elkaar). Het worden octaëders in octaëders: om ons lichaam, om de groep, om de steen, om de hele aarde. Vanuit de steen lopen veel leylijnen, die zorgen voor diepe, energetische schoning van het gebied. We zien en weten dat dit voorbereiding is voor de komende activering tijdens de Winterzonnewende op de datum van de Grote Galactische Uitlijning.

Hengelo, vanaf 23 oktober 2012

De aanloop naar de bijzondere winterzonnewende op 21-12-2012 krijgt vorm in een lezing in Meerssen en een workshop in Stein (beide in Limburg). Daarnaast starten er tweewekelijkse bijeenkomsten onder het motto: ‘De Maya Connectie’. Deze groep blijft ook in 2013 regelmatig bijeenkomen. De gezamenlijke ervaringen vormen de opmaat naar de dagworkshop ‘Shekinah Nieuwe Dimensies’, die in juli 2013 vorm krijgt

Hengelo, 23 november 2012

Sinds 5 november staat er een grote piramide in de huiskamer. Friedy en ik gaan vandaag de tweede fase van de piramide-essentie in. Er ontstaat een tweede essentie, die veel krachtiger is dan de eerste.

Hengelo, 12 december 2012

Een opmerkelijke verandering in de kosmische en aarde energieën. Liet de wichelroede gisteren (tijdens en info avond over 21 december) als vanouds krachtplaatsen zien, zoals ondermeer de bundeling van de energie door de piramide, nu geeft de wichelroede aan dat de hele aarde zich in één, allesomvattende vortex bevindt. Merlijn vergelijkt dit met een trein die door een tunnel naar een ander gebied rijdt. Een channeling van Steve Rother zal dat later bevestigen: de aarde gaat over naar een nieuwe staat van zijn.

Eesergroen, Drente, 21 december 2012

DE workshop rond de Winterzonnewende en het einde van de Mayakalender, met een mooie, lieve groep mensen. Op het moment van de Grote Uitlijning ervaren we een immens krachtige energiebundel, die vooral het derde oog raakt, maar via dit chakra ook het hele lichaam activeert. Alles voelt anders. De natuur is stil en koesterend, als een zachte, alles omvattende deken.

Hengelo, juli 2013

De verandering in de energie laat steeds duidelijker zien hoe belangrijk het is om 'schoon schip' te maken. Alle oude methoden om met de energie te werken voldoen niet meer. En blijkt van groot belang om zelf onze eigen oude denk- en gedragspatronen te onderzoeken op onbalans en disharmonie. Daarvoor is allereerst loslaten, ontspannen en het resetten van onze stress-programmeringen nodig. De energie maakt als eerste een diepgaande ontlading van stress mogelijk. Zo ontstaat gaandeweg 'Body Emotions Release Therapy (B.E.R.T.)'. Karin en ik begrijpen dat de komende jaren in dienst zullen staan van het verder ontwikkelen van effectieve manieren om, na het loslaten van de spanningen, onze stressprogrammeringen te resetten en oude, diepgewortelde emotionele overtuigingen op te schonen. Allereerst bij onszelf. Het is de bedoeling om er eerst zelf 'ervaringsdeskundige' in te worden.